Wojciech Karpiński

Książki zbójeckie

Warszawa, Zeszyty Literackie, 2009


null

Książki zbójeckie są prywatną historią literatury, zapisem kształtowania odrębnego głosu. Wskazują najmocniejsze strony polskiej poezji i prozy. Pozwalają odnaleźć wśród książek to, co prawdziwie bliskie.

Wielkim szczęściem w moim życiu  były spotkania z pisarzami zbójeckimi. Nazywam tak tych, którzy przyszli mi z pomocą u progu młodości. Otrzymałem od nich zasadniczą lekcję, ważną do dzisiaj. Czesław Miłosz, Witold Gombrowicz, Gustaw Herling-Grudziński, Józef Czapski, Konstanty Jeleński, Aleksander Wat, Jerzy Stempowski — dane mi było rozmawiać z każdym z nich, ale zasadnicze znaczenie miały spotkania z ich dziełami, o tym mówią Książki zbójeckie. Chciałem dać świadectwo temu niezwykłemu doświadczeniu, tak jak się rysowało w mojej wrażliwości wtedy, w latach pięćdziesiątych, sześćdziesiątych, gdy zaczynało się Polskie Odrodzenie. [...]

Spotkanie z tymi pisarzami było dla mnie najpoważniejszą przygodą duchową nie tylko młodości, lecz całego życia. Wcześnie miałem to przeświadczenie, które pozwalało mi się czuć bogatszym i swobodniejszym: że jestem świadkiem jednego z trzech najważniejszych okresów w całej literaturze polskiej, w moim odczuciu  najważniejszego.

Wojciech Karpiński


Inne wydania

null

Londyn, Polonia Book Fund, 1988

null

Warszawa, Biblioteka Narodowa, 1996

null

Lublin, UMCS, 2002


Wydanie francuskie


null

Ces livres de grand chemin

Montricher, Noir sur Blanc, 1992.

Tłum. Élisabeth Destrée-Van Wilder

Albumy pisarzy zbójeckich