Tycjan

Alegoria roztropności (National Gallery)


null

Alegoria roztropności Tycjana — trzy twarze, trzy pory życia: młodość, dojrzałość, starość. Na zegarze tej kompozycji przesuwam się obecnie od brodacza czarnego (mężczyzny dojrzałego) do brodacza białego (starca). Nie mogłem oglądać tego obrazu za pierwszym pobytem w Londynie, w 1965, bo został ofiarowany rok później, ale nawet za drugim pobytem, lata później, w 1978, byłem jeszcze ciągle przy gołowąsie. Niezmienną aktualność zachowuje łaciński napis nad trzema głowami, przypomnienie o zmienności życia i o lekcji, jaką stąd należy wyciągnąć: „Człowiek powinien w teraźniejszości czerpać pouczenie z przeszłości, aby nie wystawić się na niebezpieczeństwa w przyszłości”.

Wojciech Karpiński

Fragmenty książki Obrazy Londynu