Wojciech Karpiński (pseud. Zenon Mielnicki)

W polskich oczach

(Kraków, Kos, 1981)


null

Szkic W polskich oczach  został ogłoszony na łamach paryskiej „Kultury” 1970 nr 5, jako tekst otwierający numer. Porusza problem totalitaryzmu sowieckiego i tradycji polskiego oporu kulturowo-ideowego wobec zniewolenia rosyjskiego. 

(Był to debiut Wojciecha Karpińskiego na łamach „Kultury”. W pierwodruku szkic ten został mylnie podpisany przez redakcję Tomasz Staliński - pseudonim Stefana Kisielewskiego, który pomagał w przekazaniu tekstu do publikacji).


 CZYTAJ SZKIC W „KULTURZE” (online)

Inne wydania

null

Kraków, Kos, 1981 (Wyd. II)