Wojciech Karpiński

W Central Parku

Warszawa, Zeszyty Literackie, 2010


null

W Central Parku przedstawia opis podróży do Nowego Świata (każda istotna podróż jest wyprawą do Nowego Świata). Była to podróż w przyszłość, ku temu, co nowe, lecz jednocześnie odkrywałem swoją przeszłość, swoje korzenie. Dopisywałem sobie genealogię: potrzebowałem przewodników i zdołałem ich wyszukać (Gombrowicz, Miłosz, Hockney, Nabokov, Sołżenicyn, Tocqueville).

Była to podróż inicjacyjna: próba wchodzenia w świat, we wspólnotę, nie przez stawienie czoła żywiołom, lecz przez podróż ku źródłom — ku źródłom pamięci, języka.

Szkicowałem wirtualną genealogię kreśląc portrety przewodników — to oni pomagali mi widzieć malarstwo, słyszeć literaturę, pomagali dostrzegać związki jednostki ze zbiorowością: jak jednostka bywa wzbogacana i jak może być miażdżona.

Wojciech Karpiński


Inne wydania

null

Klin, 1981

(wydanie w drugim obiegu, poza cenzurą)

null

Paryż, Libella, 1982

null

Warszawa, Res Publica, 1989

null

Wrocław, Wydawnictwo Dolnośląskie, 1998