Wojciech Karpiński

Prywatna historia wolności

Warszawa, Iskry, 1997


null

W Prywatnej historii wolności przedstawiam poszukiwanie wolności przez konkretną osobę, jej autora, w konkretnym miejscu, w Polsce lat siedemdziesiątych, między grudniem 1970 a grudniem 1981 roku. Choć tak bardzo broniłem się przed otaczającą schizofrenią, ulegałem innej schizofrenii: skazywałem siebie, byłem skazany, na niedowład języka. Przebywałem, także intelektualnie, w dwóch rzeczywistościach, między którymi nie było jawnej komunikacji. Szukałem języka, który umożliwiałby mi dotarcie do istotnych dla mnie treści, do problemów „autentycznych”, szukałem języka „prawdziwego”, z zarazem czytelnego dla innych, dającego się publicznie wypowiedzieć.

Wojciech Karpiński